Jüri Üyeleri

Volkan Dalkılıç

Toygun Yılmazer

Taylan Demirkaya

Ali Koç

Ozan Sihay

Ercan Kesal

Gözde Menemenlioğlu